Infomøte_bib_boknett

Bokbasen holdt informasjonsmøte om ny e-bokplattform for bibliotek

Bokbasen

Onsdag 25. oktober holdt Bokbasen et informasjonsmøte for bibliotek om den nye e-bokplattformen vår for å demonstrere løsningen og gi nyttige tips for hvordan fylkeskonsortier og enkeltbibliotek kan styre sine budsjettmidler og følge med på ebokutlånet på en effektiv måte.

Bokbasens nye plattform for e-bøker i bibliotek støtter den nye lisensmodellen for e-bokutlån som anbefales av Nasjonalbiblioteket. Den nye modellen vil tre i kraft fra 1. januar 2018 og alle bibliotek kan benytte Bokbasens plattform for kjøp og administrasjon av de nye lisensene.

Den nye biblioteksplattformen har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll og oppfølging enkelt og effektivt for folkebibliotek og innkjøpskonsortier. Alle lisenser man allerede har kjøpt, samt lisenser mottatt fra Kulturrådets innkjøpsordning vil lastes over på den nye plattformen slik at ingenting går tapt for biblioteket. Løsningen er også integrert med eBokBib på en slik måte at overgangen til ny modell ikke vil merkes for lånerne på annen måte enn at utvalget i app’en blir mye større.

Bruk av Bokbasen Bibliotek er gratis for biblioteket og det eneste man må gjøre er å registrere sitt bibliotek eller innkjøpskonsortium som bruker av tjenesten. Ønsker man å ta i bruk Bokbasen Bibliotek fra 1. januar er det fint om vi mottar deres registrering allerede nå, og man vil da motta tilgangen så snart tjenesten er satt i produksjon. Registreringsskjemaet finner man her

Mer informasjon om biblioteksplattformen finner du på bibliotek.bokbasen.no og har du spørsmål kan du kontakte oss på bibliotek@bokbasen.no