Markedsundersokelse_Boknett_2017_forside

Funn fra årets markedsundersøkelse om e- og lydbøker

Bokbasen

Siden 2012 har Perceptor på oppdrag fra Bokbasen gjennomført en årlig markedsundersøkelse om e-bøker. Fra og med 2015 er også lydbøker inkludert i denne undersøkelsen. I undersøkelsen ser man blant annet på interesse og modenhet for e-bøker og lydbøker i befolkningen. Under finner du en kort oppsummering av årets funn.

Oppsummert kan vi nevne følgende hovedpunkter fra årets undersøkelse:

  • Stabil interesse både for lyd- og e-bøker – ingen store endringer
  • Tydelig skille mellom superlesere og periodelesere
  • Smarttelefon og lesebrett øker som leseverktøy for både lyd- og e-bøker
  • Internasjonalt utvalg er svært viktig – særlig for superlesere som ofte bruker lesebrett
  • Storytel har tatt en veldig sterk posisjon i lydbokmarkedet
  • eBokBib styrker posisjonen som leseapp for norske bøker

Klikk på lenken under for å se hele presentasjonen av markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelse 2017
Markedsundersokelse_Boknett_2017