London2018_boknett

Fride fra Bokbasen ledet det internasjonale styringsgruppemøtet for ONIX under London Book Fair

Bokbasen

Fride Fosseng, produkteier for metadatatjenester i Bokbasen, ledet det internasjonale styringsgruppemøtet for ONIX-standarden under London Book Fair. Fride er leder for styringsgruppen som består av representanter fra alle land som benytter ONIX-standarden for å utveksle metadata om bøker. Under møtet i London var blant annet Sverige, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Brasil, USA og Italia representert i tillegg til Norge.

Onix kodeliste 41 ble vedtatt på møtet. Denne kodelisten er unik for ONIX 3.0 og inneholder blant annet nye koder for å angi at boken inneholder en innholdsfortegnelse og en ny dato for «Forventet inn på lager» til distributører. Foreløpig er ingen av de nye kodene tenkt benyttet av Bokbasen i Norge, men dersom noen av våre kunder mener det er et behov vil vi selvsagt revurdere dette.

Bokbasen deltok også på det internasjonale styringsgruppemøtet for Thema i London. Her ble Thema versjon 1.4 vedtatt. Den nye versjonen inneholder 261 nye emnekoder der flere av disse var forslag som opprinnelig kom fra Norge. Bokbasen sender kontinuerlig inn nye forslag til emnekoder ettersom vi ser behovet i markedet, men vi tar også gjerne imot forslag fra våre kunder på forlag- og bokhandelssiden.