Markedsundersokelsen_illustrasjonsbilde_boknett1

Funn fra årets markedsundersøkelse: 40% er interessert i å lese e-bøker

Bokbasen

Siden 2012 har Perceptor på oppdrag fra Bokbasen gjennomført en årlig markedsundersøkelse om e-bøker. Fra og med 2015 er også lydbøker inkludert i denne undersøkelsen. I undersøkelsen ser man blant annet på interesse og modenhet for e-bøker og lydbøker i befolkningen. Under finner du en kort oppsummering av årets funn.

  • Stabilt nivå på interesse – både for lyd- og e-bøker – 40%
  • 1 av 10 er superleser eller superlytter
  • 40% av superleserne er også superlyttere og omvendt
  • Smarttelefon fortsetter å øke sin relevans til å lese
  • Stort norsk utvalg har blitt viktigere for brukerne – både for e-bøker og lydbøker
  • 78% av befolkningen kjenner til at bibliotekene låner ut e-bøker – men kun 11% har hørt om eBokBib
  • Brukeropplevelser av norske lese-app’er øker – og er nesten på nivå med Amazon
  • Brukeropplevelsen på lydøker er noe lavere enn for e-bøker
Markedsundersokelsen_illustrasjonsbilde_boknett

Klikk på lenken under for å se presentasjon av hele markedsundersøkelsen:

E-bok og lydbok i Norge - Markedsundersøkelse 2018