Bokkilden_retningslinjer_Boknett

Bokkilden er først til å følge de nye retningslinjene for metadata

Bokbasen

For å bidra til effektiv utnyttelse av metadata i verdikjeden har Bokbasen etablert noen retningslinjer for våre metadatakunder som gjelder fra 1.januar 2019. Det er frivillig å følge retningslinjene men det er knyttet økonomiske incentiver til å følge dem.

Vi er glade for å kunne informere om at Bokkilden er den første av Bokbasens kunder som oppfyller retningslinjene til søk, visning og oppdateringshyppighet på sin netthandelsplattform!

Her er et eksempel på hvordan Bokkilden har valgt å vise bokas hoved- og undertittel, serietittel og -nummer.

Bokkilden_retningslinjer

Les mer om retningslinjene her:

https://support.bokbasen.no/hc/no/articles/360005058773-Retningslinjer-for-bruk-av-metadata-levert-av-Bokbasen