Boknett_lignende boeker_sak

Nå ser man forslag til lignende bøker i Mentor

Bokbasen

Bokbasen jobber kontinuerlig med å levere gode og kvalitetssikra metadata som skal støtte opp under bokhandlernes arbeidshverdag slik at de kan yte god service og levere gode tjenester til kundene sine. Våre bibliotekarer har vært en runde hos bokhandlere i Oslo sentrum og foretatt en uformell brukerundersøkelse av Mentor. De butikkene vi besøkte var Ark Egertorget, Norli Byporten, Norli Eldorado, Tronsmo, Akademika Pilestredet, Akademika Frydenlynd og Per Magnussen AS. Besøkene ble gjort før de siste, strenge koronatiltakene ble iverksatt. Takk for at vi fikk komme og at dere tok dere tid til å gi oss noen innspill!

Bokhandlerne melder at Mentor er et viktig verktøy som brukes fortløpende gjennom arbeidsdagen, og kom også med noen innspill til forbedringer.

Som et resultat av ønsker som kom fram i disse besøkene legger vi nå som første forbedring ut en karusell i bokas detaljbilde som viser lignende bøker. Denne karusellen tar utgangspunkt i emnekategorier fra Thema, og bruker disse til å vise andre bøker som kan være interessante for leserne.

Bokbasen registrerer og kvalitetssikrer hvilke emnekategorier som tildeles hver bok, og dette sikrer konsistens i bruken av kategoriene og legger til rette for god gjenfinning. Dette skal gjøre det enklere å komme fram til bøker som handler om samme emne, er i samme sjanger eller kategori osv.

Karusellen legges ut i en betaversjon, og vi tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger til katalog@bokbasen.no rundt hvordan dere opplever at den fungerer.

Vi håper dette er funksjonalitet som er til hjelp og inspirasjon når dere skal veilede kunder i butikken, og vi jobber videre med de andre innspillene vi har fått for å se om vi kan gjennomføre flere av forslagene.

Boknett_lignende boeker