bokbasen-logo-2014

Bokbasen ikke enig i Konkurransetilsynets vurdering om overtredelse av konkurranseloven

Bokbasen

Bokbasen har mottatt varsel fra Konkurransetilsynet om vedtak for overtredelse av konkurranseloven. Varselet gir uttrykk for en foreløpig vurdering fra Konkurransetilsynet om at Bokbasen skal ha tilrettelagt for ulovlig utveksling av informasjon gjennom å gi forlag tilgang til sin database over norske bokutgivelser, og er ikke et endelig vedtak.

Bokbasen deler ikke tilsynets vurderinger. Bokbasen vil gå nøye gjennom varselet og vil gi sine innspill til Konkurransetilsynet innen den frist som er satt for å kommentere varselet.

Den norske Bokdatabasen er en katalog over alle norske bokutgivelser og Bokbasen leverer tjenester som gir mer enn 500 bokhandlere, biblioteker, forlag og andre kunder mulighet til å hente ut informasjon om norske bokutgivelser fra Den norske Bokdatabasen.

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. Produktene tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen - den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge - og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole. I løpet av det siste året har Bokbasen lansert de digitale plattformene Allbok, Allvit og Digitalelev for digitale bøker og læremidler til bibliotek, studenter og skole.

Kontakter: Tone Løyland, Administrerende Direktør 913 79 460