Allvit_DBW_Boknett

Bokbasen presenterte Allvit på Digital Bookworld

Bokbasen

Denne uken presenterte Per Andreas Alnes, Bokbasens produktsjef for digitale plattformer, Allvit på Digital Bookworld.

Digital Bookworld er en internasjonal konferanse for bokbransjen som holdes årlig i USA. Årets konferanse skulle i utgangspunktet holdes i Nashville, men ble i stedet avholdt som en tredagers fulldigital konferanse. Bokbasen var på programmet for å snakke om Allvit, vår plattform for akademiske e-bøker.

Før Allvit ble lansert i august 2019 fantes det svært få e-bøker for høyere utdanning på norsk. Prosjektet var et felles løft for hele bransjen, med fokus på norsk som fagspråk og muligheten for å tilgjengeliggjøre norske akademiske bøker digitalt som en felles driver. De norske akademiske forlagene har jobbet med å produsere e-bøker for høyere utdanning og Bokbasen har utviklet og drifter plattformen hvor disse bøkene gjøres tilgjengelig for studenter.

I presentasjonen snakket Per Andreas om hvordan Bokbasen gikk fra å planlegge prosjektet til å lansere plattformen på kun ett år. Bokbasen utviklet plattformen Allvit, hvor studenter kan kjøpe, låne og lese akademiske e-bøker. Allvit inneholder funksjonalitet som gjør studiearbeidet mer effektivt, som mulighet for å søke i innholdet i alle bøker, ta notater og markeringer og holde oversikt over arbeidet man har gjort. 

Allvit_DBW_PA