Onix_Boknett

Onix-ordliste for nybegynnere

Bokbasen

Editeur har definert noen av de vanligste begrepene som brukes når man snakker om Onix, slik at du raskt kan kaste deg inn i samtalen når Onix er tema!

Når man dukker inn i en verden av Onix, møter man raskt terminologi og begreper som kan være fremmede.

I tillegg til denne korte oversikten, fins en mer komplett og utfyllende ordliste i vedlegg A1 i ONIX 3.0 Implementation and Best Practice Guide

Tagg: XML er et markeringsspråk (markup language) og en tagg er et markeringselement som begynner med < og slutter med >. Det er tre typer: starttagg, sluttagg og tomme tagger. Sluttagger begynner med . Starttagger inneholder ikke /.

Et innholdselement vil befinne seg mellom en starttagg og en sluttagg, f.eks. Bokbasen. Dette paret av tagger og dataene som er pakket inn av dem kan også kalles et dataelement eller et datafelt.

ONIX: består av et spesifikt sett av XML-tagger som er definert for å kunne angi spesielle typer data om ei bok (dvs. metadata om boka). Dette settet av tagger, hva dataene som de inneholder betyr, om et dataelement er obligatorisk eller ikke osv., er definert i Onix-spesifikasjonen.

Composite: en "composite" i ONIX, er et sett av XML-dataelement som er pakka inn av et annet par av start- og sluttagger. Sammen utgjør disse en «composite» som understreker den logiske strukturen til dataene. For eksempel sendes all informasjon om en opphavsperson mellom starttaggen og sluttagen , noe som til sammen utgjør en -composite. I bunn og grunn består dataene inne i en «composite> av andre dataelement. Ofte vil en “composite” være repeterbar, f.eks. dersom det fins flere opphavspersoner som er knytta til utgivelsen.

Block: en “block” i ONIX grupperer alle metadata om et spesielt aspekt ved utgivelsen. Block 1 inneholder alle de viktigste bibliografiske metadataene, Block 2 inneholder markedsføringsinformasjon, Block 6 inneholder tilgjengelighetsinformasjon osv. Pr. februar 2021 kan en Onix-post inneholde opptil sju ulike slike “blocks”, men det er (i ulike sammenhenger) valgfritt hvilke “blocks” man velger å inkludere i Onix-posten.

Onix-post: på engelsk: product record.

Alle ONIX-data som beskriver en enkeltutgivelse. Dataene er pakket inn av en -starttagg og en etterfølgende -sluttagg. I bokbransjen identifiseres hver utgivelse av et ISBN (selv om Onix har støtte for andre identifikatorer også), og metadataene om denne utgivelsen identifiseres av dataelementet i Onix-posten. Ei Onix-fil kan inneholde mange Onix-poster.

ONIX-fil: ei enkelt ONIX-fil, som vanligvis inneholder informasjon om flere utgivelser.

ONIX-feed: en avtalt flyt av metadata som utveksles mellom avsender og mottaker, til en avtalt frekvens. Denne kan være fortløpende, hver time, daglig e.a.

Når en slik metadataflyt er etablert, som oftest ved at man starter med å hente alle Onix-poster som er tilgjengelige, vil etterfølgende oppdateringer vanligvis kun inneholde Onix-poster for nye eller endrede poster

Vil du vite mer om Onix har vi i Bokbasen laget vår egen Onix-blogg hvor du også kan melde deg på nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om Onix.