ThehateUgive_Boknett

Hvordan bruke Thema for å identifisere bokas innhold

Onixblogg.Bokbasen.no

Bokbasen bruker det internasjonale klassifikasjonssystemet Thema for at metadataene skal kunne si noe om innholdet i en bok. Bokbasen er ivrige fans og brukere av Thema emnekategorier, og bruker dette i tillegg til Bokbasens egne emneord, bokgrupper, varegrupper, Grep-koder og Deweynummer.

Bruk av Thema gir oss muligheter til å angi emnekategorier og ulike kvalifikatorer som kan brukes internasjonalt, og som både gir gode muligheter til å beskrive bøkenes innhold og til å utveksle metadata over landegrensene. Disse metadataene kan brukes til å finne fram blant alle tilgjengelige utgivelser, og fungere som et kompass når du skal navigere deg fram til den riktige boka.

Thema driftes og vedlikeholdes av Editeur, en internasjonale organisasjonen for standarder som også har ansvaret for Onix-standarden. Norske forlag kan foreslå Thema-koder når de registrerer nye utgivelser hos Bokbasen.

Forlag legger til Thema-koder når man melder opp en ny bok, og nytt nå er at man også kan bruke Mentor til å legge til forslag til Thema-koder ved å bruke det nye menypunktet for dette i blyanten.

Thema_blyant

Bokbasens bibliotekarer sjekker Thema-kodene for alle utgivelser, og vil sørge for kvalitetssikrede metadata ved bokas utgivelsestidspunkt. Thema-koder tildeles for å sikre god og detaljert nok beskrivelse av bokas innhold, både når det gjelder emner, tematikk, geografi, historie, aldersnivå m.m.

I tillegg til selve emnekategoriene, har man i Thema muligheten til å angi såkalte kvalifikatorer. Disse kan brukes sammen med de fleste emnekategoriene, og gir muligheter for å på tvers av ulike typer utgivelser, angi om boka foregår i Egypt på 1800-tallet og er ment for barn fra 6 år.

Thema kan altså brukes for å si noe om hva boka handler om, hvor den foregår, og hvem den handler om.

Eksempel 1:

The hate u give / Angie Thomson. Gyldendal: 2017

Boka handler om 16-år gamle Starr Carter som en kveld blir vitne til at barndomsvennen Khalil blir skutt av en hvit politimann. Boka tar for seg aktuelle temaer i dagens samfunn generelt, og blant afroamerikanere i USA spesielt. 

Dette er uttrykt ved at boka i tillegg til emnekategorier fra Y-delen av Thema, som brukes for barne- og ungdomsbøker, har fått tildelt kvalifikatorer både for geografi, aldersnivå og spesifikke grupper.

Slik kan bokas innhold beskrives på en spesifikk og detaljert måte, og uttrykke flere aspekter ved bokas innhold og handling.

YFB Skjønnlitteratur for barn og ungdom: moderne skjønnlitteratur
YXN Barn og ungdom: personlige og sosiale spørsmål: rasisme
1KBB USA
5AN: Intellektuelt nivå: fra 12 år
5PB-US-C Afroamerikanere

ThehateUgive

Eksempel 2:

Læren om blæren / Birgit Bulla. Manuskript forlag, 2021

Denne faktaboka handler om blæren, urinveiene og urinveisplager hos kvinner, den tar for seg vanlige lidelser og behandlingsformer.

For å uttrykke disse aspektene ved bokas innhold, har Bokbasens bibliotekarer tildelt to emnekategorier som uttrykker at boka tar for seg kvinners helse og spesifikke deler av kvinnekroppen. I tillegg har boka blitt tildelt en kvalifikator som angir at boka handler spesielt om kvinner.

VFDW: Kvinners helse
MFGG: Regional fysiologi
5JA: Primært beregnet for kvinner og jenter

Blaeren