Styringsgruppemøte_Onix_Thema_Boknett

Styringsgruppemøter for Onix og Thema

onixblogg.bokbasen.no

Det er et sikkert vårtegn at det avholdes møter i styringsgruppene for Onix og Thema.

Styringsgruppene for Onix og Thema avholder møter to ganger i året. Til vanlig holdes møtene under bokmessene i London og Frankfurt, men det siste året har møtene flyttet seg over til digitale plattformer, som de fleste andre møter.

Bokbasen sitter i begge disse styringsgruppene, og deltar på vegne av de norske Onix -og Thema-komiteene. På møtene informeres det om status i de ulike landene som bruker standardene, og videre utvikling og utvidelser diskuteres.

For Thema er v. 1.5. på trappene. Alle brukerne av Thema har anledning til å sende inn forslag til nye koder eller endringer av de eksisterende kodene. Det er hittil kommet inn forslag til over 450 nye eller endrede koder, og Bokbasen vil bidra i en arbeidsgruppe som skal gå gjennom disse forslagene og komme med en innstilling til styringsgruppa.

For Onix ble nye koder for v. 53 av kodelistene gjennomgått og vedtatt, implementering av block 7 og 8 bleigjennomgått, og flere land rapporterte om økt bruk av ISNI, en internasjonal identifikator for navn.

Bokbasen følger opp videre, og legger ut relevant informasjon fortløpende.