Editeur_thema

Thema versjon 1.5 er publisert

Bokbasen

Editeur har publisert versjon 1.5 av emnekategorisystemet Thema. Bokbasen sitter i arbeidsgruppen som sørger for å lage nye versjoner av Thema og har bidratt i arbeidet med å lage versjon 1.5. Versjon 1.5 inneholder 177 nye emnekategorier og 220 nye kvalifikatorer og nasjonale utvidelser. Hele oversikten kan man se via denen lenken: New codes in Thema v1.5

Thema oppdateres med ett til to års mellomrom, og den forrige versjonen, versjon 1.4 ble publisert i april 2020. Emnekateogier og kvalifikatorer legges til og oppdateres i nye versjoner, mens nasjonale utvidelser kan legges til ved behov.

Versjon 1.5 er kompatibel med tidligere versjoner. Ingen koder er fjernet og betydningen er heller ikke endret for noen av kodene.

I forbindelse med utarbeidelsen av versjon 1.5 er det gjort mye arbeid når det gjelder gjennomgang av innkomne forslag og med å forberede de forklarende notetekstene og utvide disse. Disse oppgraderingene og forslagene er vurdert og kvalitetssikret av ei arbeidsgruppe med deltagere fra hele verden, deriblant Rine Gjerken fra Bokbasen.

Notene gir god informasjon og gode retningslinjer til bruk av emnekategoriene, og er til god hjelp for dem som bruker Thema.

Thema er tilgjengelig i ulike format: Excel, PDF, XML og JSON, slik at man kan importere hele Thema-skjemaet inn i sitt eget system.

Her er et eksempel på ei forklarende note, for FV Historiske romaner:

Brukes for skjønnlitteratur der handlingen er lagt til fortiden (vanligvis før forfatterens levetid). Tidsperioden er en viktig del av historien og den skildrer tidsånden når det gjelder skikker og sosiale forhold. Brukes sammen med andre F*-koder der det er hensiktsmessig. Brukes med kvalifikatorer for sted og/eller tidsperiode brukes for å indikere hvor og/eller når handlingen foregår, der det er hensiktsmessig. Foretrekk sjangerspesifikke koder for historisk skjønnlitteratur der de fins. Se også FFH Historisk krim, FJH Historiske spennende og eventyrlige fortellinger, FMH Historisk fantasy, FRH Historisk romantikk

 Bokbasen har startet arbeidet med å oversette de nye og oppdaterte kodene og notene til bokmål og nynorsk. Den norske oversettelsen av Thema inneholder også en alternativ kortversjon av headingen til emnekategorien. Denne er ment brukt til visning på nettsider o.l. For kodene FXB Skjønnlitterære emner: oppvekst og FXD Skjønnlitterære emner: kjærlighet og relasjoner vil f.eks. korversjonen være hhv. Oppvekst for FXB og Kjærlighet og relasjoner for FXD. Når oversettelsen er klar, vil Bokbasen reklassifisere alle bøker som er berørt av endringene, og oppdaterte poster vil fortløpende bli tilgjengelig for våre metadatakunder og i Mentor.

Thema online browser er tilgjengelig på flere språk og finnes her: https://ns.editeur.org/thema/nb

Dokumentasjon er tilgjengelig fra Editeur og kan finnes her: https://www.editeur.org/151/thema/en/welcome-to-thema/