Allvit_salg

Bokbasen selger tjenesten Allvit til Unibok

Bokbasen

Allvit er en tjeneste som gir studenter mulighet til å finne, skaffe, lese og studere i digitale pensumbøker på nett. Allvit inneholder både en publiseringsplattform og en lese-applikasjon for digitale fag- og lærebøker for universitets- og høyskolesektoren. På Allvit får studenter tilgang til akademisk litteratur, med studiefunksjonalitet, leseteknologi og sitatfunksjon, og det finnes  i dag mer enn 3000 norske titler tilgjengelig. Bokbasen har utviklet og driftet Allvit siden 2019, og selger nå tjenesten til Unibok AS, som eies Cappelen Damm og Aschehoug. 

Allvit ble lansert høsten 2019 av Bokbasen, som har sin kjernekompetanse innen metadata og infrastruktur for bokbransjen, og som utvikler digitale løsninger i alle deler av den litterære verdikjeden. Administrerende direktør Tone Løyland i Bokbasen forteller at før Allvit fantes det knapt akademiske e-bøker fra norske forlag.

– Med Allvit har vi truffet et marked med stort potensial. Vi har bevist at studenter ønsker tilgang til pensum på nett, og videre at Allvit-tjenesten tilbyr en god løsning for et digitalt alternativ. Videre uttaler Løyland at Allvit nå er over i en ny fase der tjenesten må skaleres for å nå sitt potensial: – Bokbasen er først og fremst en tilrettelegger av infrastruktur. Derfor var det naturlig nå å spinne ut Allvit. Vi er veldig stolte og glade for at Unibok har kjøpt tjenesten og ønsker å satse på digitale løsninger for studentene, og vi er trygge på at de vil utvikle tjenesten videre til glede for studenter, forelesere og akademiske forlag, sier hun.

– Når Unibok nå overtar Allvit, er det fordi vi vet at studenter ønsker og trenger digitale fag- og lærebøker fra alle de norske forlagene, forteller Bente Franck-Sætervoll og Birgit Skaldehaug, som representerer styret i Unibok, i en pressemelding. – Bokbasen har lagt grunnlaget for en veldig god tjeneste, og vi står klare til å utvikle den videre, slik at den blir enda mer attraktiv for studentene

Transaksjonen er nå meldt til Konkurransetilsynet, og overføringen av Allvit fra Bokbasen til Unibok vil begynne så snart godkjenning foreligger. Inntil videre driftes Allvit av Bokbasen.