Nye bøker

Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole : relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring

Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole : relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring

ISBN
9788202706487
Innbinding
E-bok
Type
Generell pedagogikk ebøker
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Denne boken handler om den autoritative voksenrollen i barnehage og skole. Autoritative voksne kan fremme positiv sosial utvikling og forebygge negative handlinger og mobbing. Forfatteren forklarer hvordan man kan forstå og arbeide med en autoritativ voksenrolle i barnehage og skole, gjennom blant annet å bygge gode relasjoner, avklare krav og forventninger og utvikle et autoritativt klima i organisasjonen.


Boken er oppdatert i henhold til ny forskning på den autoritative voksenrollen. Forfatteren gjennomgår de ulike aspektene ved en slik rolle, og viser hvordan man kan implementere rollen i praksis.


Målgruppen er utdanningsforskere, masterstudenter, ledere i barnehage og skole, PPT-ansatte, lærere og ansatte i barnehage.