Nye bøker

Oppgaver med løsninger i rettslære : for økonomisk/administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet

Oppgaver med løsninger i rettslære : for økonomisk/administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet

ISBN
9788202713430
Innbinding
Heftet
Type
Jus
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Oppgaveskriving er et effektivt verktøy både for å lære seg juss og for å trene på å løse oppgaver av samme type som de man vil kunne få på eksamen.


Boken inneholder praktiske oppgaver med løsningsforslag. Forfatteren har gjort noen grep for å gjøre boken så brukervennlig som mulig:


Temaet for hver oppgave er angitt i ingressen, slik at studentene lett kan se hva oppgaven handler om - og før de begynner å arbeide med oppgaven. Oppgavene er delt inn i vanskelighetsgradene lett, middels og vanskelig. Dette er gjort for at studentene skal kunne tilpasse oppgaveskrivingen til det stadiet de til enhver tid befinner seg på i studiet.Oppgaver med løsninger i rettslære er i første rekke myntet på studenter som har rettslære i forbindelse med siviløkonomstudiet, økonomiske og administrative studier på høyskolenivå, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet, men også jusstudenter vil kunne ha nytte av boken.