Nye bøker

Til elevens beste : pedagogiske perspektiver

Til elevens beste : pedagogiske perspektiver

ISBN
9788205559165
Innbinding
E-bok
Type
Spesialpedagogikk ebøker
Forlag
Gyldendal

Hvordan kan vi realisere skolens dannings- og utdanningsoppdrag? Hvordan kan skolen ivareta elevens beste som et grunnleggende hensyn?

Ved hjelp av sentrale pedagogiske grunnteorier utforsker denne boken ulike perspektiver på læring, motivasjon, mestring og demokratiforståelse. Forfatterne tar utgangspunkt i forskningsbaserte kilder, samtidig som kapitlene på ulike måter løfter frem praksiser i klasserommet gjennom eksempler og undersøkelser. På denne måten formidles ulike kunnskaps- og læringssyn, og tilbyr leseren en grunnleggende forståelse av hvordan ulike pedagogiske perspektiver påvirker pedagogisk praksis.