Nye bøker

Kampen om Kielland

Kampen om Kielland

ISBN
9788282161947
Innbinding
E-bok
Type
Historie ebøker
Forlag
Hertervig forlag

Rolf Arthur Reme var blant de 123 oljearbeiderne som aldri kom hjem etter at boligriggen «Alexander L. Kielland» havarerte i Nordsjøen i 1980. Gjennom 40 år har hans bror Odd Kristian Reme kjempet for å få svar på de mange ubesvarte spørsmålene rundt årsakene til havariet, spørsmål som fremdeles kaster mørke skygger over den norske oljehistorien.
Denne boka forteller den dramatiske historien om en mann som ble Kielland-ofrenes fremste talsperson, og om de etterlattes kamp for en verdig behandling av Kielland-saken. En kamp mot mektige krefter i oljeindustrien som inngikk hemmelige forlik i oppgjøret etter havariet, en kamp som ble politisk, og som avdekker hemmeligholdelse og samrøre mellom storindustri og politisk elite. Her offentliggjøres for første gang rapporter og brev som dokumenterer denne kampen, fra havariet i 1980 og helt frem til forsommeren 2021 da spørsmålet om en ny gransking skal behandles i Stortinget.
Kampen om Kielland er et viktig bidrag til norsk arbeider-, olje- og industrihistorie. Boka er et sterkt dokument om vilje til å søke sannhet, og dermed også en vei til ro og forsoning etter oljehistoriens svarteste dag.