Nye bøker

Luonddunamahusat = Samiske naturbenevnelser

Luonddunamahusat = Samiske naturbenevnelser

;

ISBN
9788282634359
Innbinding
Innbundet
Type
Språkvitenskap
Forlag
CálliidLágádus

Boken er tospråklig: nordsamisk og norsk

Formålet med denne boka er å revitalisere naturbenevnelser på samisk for bruk i dagligtale, og kanskje spesielt når en ferdes ute i skog og mark. De samiske naturbenevnelsene i boka er samlet inn for det meste fra innlandet, men også de vanligste benevnelsene som skriver seg fra kystområdene. Naturligvis kan det være forskjeller i betydning, lokal forståelse, i enkelte begreper, men vi har merket av hvor de lokale begrepene kommer fra.

Dáinna girjjiin lea munnos doaivva ealáskahttit luonddunamahusaid beaivválas sámegiela geava.heamis, ja soaitá erenoamázit go mehciin jodasa. Girjái leat cohkkejuvvon luonddunamahusat eanas siseatnamis Sámis, muhto leat maiddái váldon mielde dábáleamos namahusat riddoguovlluin.
Lea diedusge nu ahte sáhttet leat namahusat main leat báikkálas sierranas áddejumit, ja moai letne dakkár erohusaid merkestallan gude guvlui gullet.
Loahpas sávve girjji saddat gelddolas gaskaoapmin movttáskahttit olbmuid fas geavahisgoahtit luonddunamahusaid mat leat jávkamin.