Norge_messe_boknett

Se Norges standområde på bokmessen i Frankfurt

Bokbasen

Mange norske forlag er representert på verdens største bokmesse som finner sted i Frankfurt og Bokbasen har besøkt området hvor de norske aktørene har sin stand.

Hvert år deltar mer en 7 000 utstillere på bokmessen i Frankfurt. Fra Norge deltar i år 14 utstillere, for det meste forlag, men også andre aktører som Forleggerforeningen og Norwegian Literature Abroad (NORLA) og andre litterære agenter. Messen har over 300 000 besøkende hvert år og en en viktig anledning til å vise frem norsk litteratur.

Norge skal være hovedland under bokmessen i 2019. Dette innebærer at Norges litteratur og kultur vil få et særlig fokus på messen det året, inkludert en egen paviljong på ca. 2000 kvadratmeter. Men et omfattende kulturelt og litterært program vil starte allerede nå og gradvis trappes opp frem mot bokmessen i 2019.