Bok-m-jordklodeBN

Kort og godt om Thema

Bokbasen

Thema er et internasjonalt system for emneklassifikasjon av bøker, og emneklassifikasjon er avgjørende for salg, søk, gjenfinning og markedsføring. Her kan du lese litt om hva Thema er, hvordan det brukes og hvorfor det er så viktig.

Thema består av ca. 2500 emnekategorier som brukes til å beskrive bokas innhold. Hver emnekategori representeres av en kode. Emneordene er oversatt til norsk, mens koden er den samme uansett hvilket land metadataene kommer fra.

Thema er hierarkisk oppbygd, og har 20 toppkategorier som er delt inn i ulike underkategorier. Man kan også angi såkalte kvalifikatorer for å angi blant annet bokas handlingssted, tidsperiode og aldersnivå.

Thema har også nasjonale utvidelser, det vil si ekstra kvalifikatorer for å kunne angi det riktige detaljnivået i et spesielt marked. Dersom du mottar en kode som er en nasjonal utvidelse, kan du velge å rulle opp og velge første internasjonale kode isteden.
Eksempel: 1KBC-CA-BDA står for British Columbia Interior: Atlin district. Landkoden CA viser at dette er en nasjonal utvidelse for Canada. Dersom man ikke ønsker denne detaljgraden for bøker om Canada, kan man velge å rulle opp til koden 1KBC som står for Canada.

Hvem bruker Thema?

Thema brukes av forlag og bokhandlere i over 15 land og antall land som tar i bruk Thema øker stadig.

Bokbasen setter Thema-koder på alle norske utgivelser, og sørger for konsistens og fullstendighet.

Hvorfor er Thema viktig?

Når du bruker Thema, trenger du ikke å forholde deg til ulike nasjonale klassifikasjonssystemer som må mappes men du mottar samme emnekode fra Bokbasen som fra internasjonale aktører.

Markedsføring og salg:

Thema bidrar til økt gjenfinnbarhet på nettet. Kunden søker etter bøker om et spesielt emne og vil finne boka di når korrekt emnekode er tildelt.

Historikk

Thema administreres av Editeur og styres av en komité hvor alle medlemslandene er representert.

Thema tok opprinnelig utgangspunkt i det engelske emnesystemet BIC, men er videreutviklet og utvidet etter innspill fra alle deltakerlandene, og blei lansert i november 2013.

Mer informasjon

Editeur: http://www.editeur.org/151/Thema/

Norsk oversettelse: http://editeur.dyndns.org/thema/nb