Styringsgruppe_Onix

Fride Fosseng fra Bokbasen ledet møte for den internasjonale styringsgruppen for Onix under London Book Fair

Bokbasen

Fride Fosseng, Bokbasens produktansvarlig for metadata, er valgt til leder for den internasjonale styringsgruppen for Onix og ledet styringsgruppens møte under London Book Fair.

Styringsgruppen består av metadataeksperter fra over 20 land, blant annet Storbritannia, Frankrike, Kina, USA og Tyskland.

Møtet i London har fokus på overgangen fra Onix 2.1 til 3.0 internasjonalt, der Skandinavia og store deler av Europa har gjennomført dette mens Nord-Amerika og Storbritannia har brukt mer tid på overgangen.

Styringsgruppen vedtar også nye offisielle koder for bruk i Onix 3.0. Blant annet en kode for "Nasjonalt autoritetsregister" i Norge og nye koder angående biblioteksutlån av e-bøker som vi har behov for i Norge.