Frankfurt_FF_Onix_Boknett

Bokbasen på bokmesse i Frankfurt

Bokbasen

Bokbasen deltar denne uken på bokmessen i Frankfurt der det foregår styringsgruppemøter for de internasjonale bransjestandardene vi anvender i Norge.

Fride Fosseng, som er Bokbasens produkteier for metadata, ledet onsdag det internasjonale styringsgruppemøtet for ONIX-standarden. 15 ulike nasjonale ONIX-grupper var representert i styringsgruppen, inkludert Tyrkia, Frankrike, UK, Sverige, USA, Canada og Brasil. Under møtet ble det blant annet vedtatt nye ONIX3.0-koder for nedlastbare lydbøker og koder for å angi sammenheng mellom ulike manifestasjoner av samme verk (Code list proposal 39). Styringsgruppen diskuterte også det nylig etablerte søkeverktøyet for kodelister (https://ns.editeur.org/onix) som også finnes i en norsk versjon.

Ketil Stadskleiv, IT-sjef i Bokbasen, deltok onsdag på styringsgruppemøte for EditX, bransjestandarden for utveksling av ordreinformasjon som blant annet benyttes av Bokbasen for ordreutveksling med distribusjonssentralene. Fride Fosseng og Bente Franck-Sætervoll deltok på det internasjonale styringsgruppemøtet for Thema, der diskusjonen gikk høyt blant de 17 landene som var representert omkring behovet for aldersgruppeangivelse for barnebøker i Thema. Bokbasens støttet flertallets beslutning om at det ikke var nødvendig å utvide muligheten for å angi aldersgrupper i Thema ettersom vi allerede har mulighet til å angi dette i ONIX og vi ikke burde legge til rette for potensielle motsigelser i Thema og ONIX. Det ble i det samme møtet vedtatt 660 nye geografiske kvalifikatorer i Thema for angi om en bok omhandler et spesielt geografisk område, noe som er særlig nyttig for reisehåndbøker og historiebøker.

På tirsdagen deltok Bokbasen også på Editeurs Supply Chain Seminar, der Bente Franck-Sætervoll holdt et innlegg om Bokbasens bruk av ONIX i forbindelse med introduksjonen av nye abonnements- og utlånslisenser for e- og lydbøker i Norge.