NIPI2020_Boknett

Bokbasen bidragsyter på konferanse om tilgjengelighet og universell utforming i bokbransjen

Bokbasen

Bokbasens produktsjef for digitale plattformer, Per Andreas Alnes, deltok onsdag 11.november i paneldebatt om tilgjengelighet i bokbransjen på NIPI-konferansen.

Nordic Inclusive Publishing Initiative (NIPI) er et nettverk som består av aktører fra de nordiske landene som sammen arbeider for å bedre tilgjengelighet i bokbransjen. NIPI jobber med å skape bevissthet hos blant annet forlag, redaktører, forfattere, offentlige organisasjoner og biblioteker, slik at disse aktørene har fokus på å lage tjenester og produkter basert på universell utforming. Du kan leser mer om NIPI her

Per Andreas deltok i en digital paneldebatt sammen med det svenske selskapet Bookbeat og snakket der om hvordan Bokbasen jobber med å gjøre litteraturen tilgjengelig for alle. Bokbasen lager infrastruktur som skal bidra til å gjøre alle typer litteratur tilgjengelig, med fokus på alle deler av verdikjeden. Per Andreas trakk særlig fram arbeidet Bokbasen har gjort i forbindelse med utviklingen av Allvit, en plattform for å få tilgang til og lese akademiske e-bøker på norsk.