priser

Litterære priser

Visste du at du kan få oversikt over utdelte litterære priser i Mentor?

Det deles ut mange litterære priser i løpet av et år, både for forfatterskap og for enkelttitler.

I 2022 har vi registrert 76 prisutdelinger i Mentor!

priser

Du kan både søke på selve prisen og få se alle utdelinger, og du kan se informasjon om tildelte priser på de utgivelsene det gjelder.

søk litt pris
detalj litt pris

Vil du ha flere tips om hvordan du kan søke på litterære priser, se episode 10 av Mentor-Maiken!